headerphoto
 • Parafín 60/62 do 1,8 % oleje, teplota tání 60-62 °C (teplota varu 330 °C)
 • www.paramo.cz
 • www.parafin-wax.cz
 • Teplota parafinu při impregnaci 160-220 °C
 • Doba ponoření 1-2,5-5 min, záleží jde-li o impregnaci nebo dezinfekci
 • Spotřeba na jeden nízký nástavek 50-130g - záleží na teplotě
 • Rozdíl váhy nástavku před ponořením a po 25-32 g
 • Výkon cca 15-40 nástavků za hod
 • Při rozehřívání i provozu je dobré mít vanu přikrytou plechem - nejlépe na pantech a ze spod s přítlakem pod hladinu
 • Původně čirý parafín se časem obarví pryskyřicemi ze dřeva a propolisem
 • Na grafu je znázorněn pokles počtu spor původce moru včelího plodu v závislosti na teplotě a času expozice
 • Hlavní smysl této činnosti tkví ve snižování infekčního tlaku chorob včel

Bezpečnost práce

 • Při vyšší teplotě parafín intenzivně hoří.
 • Teplota zapalitelnosti zápalkou je okolo 260 °C
 • I zde platí - zamezení přístupu kyslíku uhasí požár
 • Do jistého momentu to jde víkem, poté musí nastoupit hasící přístroj (CO2, nebo práškový)